2651400921 6947907972, 6936183858 Θωμά Πασχίδη 18, Ιωάννινα koshios@hotmail.com / fsiouras@gmail.com